ZE WZGLĘDU NA LICZNE WYJAZDY KONCERTOWE I WARSZTATOWE FESTIWAL ZOSTAŁ ZAWIESZONY NA CZAS NIEOKREŚLONY. POWRÓCI GDY WYLĄDUJEMY PO DALEKICH PODRÓŻACH. TYMCZASEM RZEKA NIESIE NAS WARTKIM PRĄDEM PO CAŁYM ŚWIECIE, ŚPIEWAMY WIĘC ILE SIŁ W SERCACH.